Genshin Impact - Belo cosplay da Xiangling

Outra personagem de Genshin Impact é a Xiangling, da classe Pyro!